Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to nasza specjalność, prowadzimy również szkolenie okresowe kierowców, które jest niezbędne do przedłużenia uprawnień na wykonywanie zawodu kierowcy (tzw. kod 95). Szkolenia te prowadzimy w Łodzi.

Aby pracować w zawodzie kierowcy potrzebujesz jednocześnie prawa jazdy na samochody ciężarowe (kat. C, C1, C+E, C1+E) ALBO prawa jazdy na autobusy (kat. D, D1, D+E, D1+E) ORAZ Kwalifikację wstępną, kwalifikację wstępną przyspieszoną, lub, dla osób po zrobieniu kwalifikacji, aktualne szkolenie okresowe.

Aby stwierdzić, które szkolenie jest dla Ciebie, musisz najpierw ustalić datę wydania uprawnień do kierowania poszczególnych kategorii prawa jazdy. Mają to być daty pierwszych uprawnień w danej kategorii, najprawdopodobniej kategorie C lub D prawa jazdy. Weź swoje własne prawo jazdy i sprawdź daty na jego drugiej stronie - w tabeli, w kolumnie 10, jest data uzyskania tych uprawnień. Datą decydującą o konieczności przystąpienia do kwalifikacji wstępnej będzie:

  • kat. C - 10.09.2009
  • kat. D - 10.09.2008.

Jeśli prawo jazdy uzyskałeś przed powyższymi datami, podlegasz wyłącznie szkoleniu okresowemu; w przeciwnym wypadku musisz uzyskać kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną. Jeżeli obydwie kategorie uzyskałeś po tych datach, na jedną z nich musisz uzyskać kwalifikację wstępną (lub kwalifikację wstępną przyspieszoną), na drugą natomiast kwalifikację uzupełniającą (lub kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną).

Pamiętaj - uzyskanie kwalifikacji to nie koniec! Po upływie 5 lat od uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej musisz przejść szkolenie okresowe. Wystarczy wtedy, że ukończysz je na jedną grupę kategorii (C,C1,C+E,C1+E lub D,D1,D+E,D1+E). Każde szkolenie okresowe również jest ważne przez okres 5 lat.

Dokładny PROGRAM SZKOLENIA znajdziesz tutaj ->
PROGRAM_kwalifikacja_wstepna.pdf
 
 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY

KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ


22.11.2019r.

02.12.2019r.

Następne kursy planowane na styczeń


Łódź, Wierzbowa 18

tel. 606 205 747

do zobaczenia na sali wykładowej


NAWIGACJA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 606 205 747
biuro.tmroz@gmail.com
ul, Wierzbowa 18
90-245 Łódź