Kwalifikacja wstępna przyspieszona

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 140 godzin

Kwalifikacja wstępna przyspieszona nie różni się zbyt wiele od Kwalifikacji Wstępnej. Główna różnica to czas trwania szkolenia, które jest krótsze o połowę. Szkolenie trwa 140 godzin, z czego 130 to godziny zajęć teoretycznych, a 10 godzin to zajęcia praktyczne. Praktyka to 8 godzin jazd w ruchu miejskim i 2 godziny jazd na specjalistycznym  torze.Szkolenie to mogą odbyć osoby które spełniają poniższe wymagania :
  • kat. C lub C1 otrzymały po 10.09.2009 i ukończyły 21 lat;
  • kat. D lub D1 otrzymały po 10.09.2008 i ukończyły 23 lata.
Osoby, które mają prawo jazdy wydane po wyżej wymienionych datach, ale nie ukończyły odpowiedniego wieku mogą przystąpić do Kwalifikacji Wstępnej w pełnym wymiarze 280 godzin. Jeśli natomiast uzyskałeś prawo jazdy przed wyżej podanymi terminami włącznie obowiązuje Cię jedynie szkolenie okresowe.
Osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii C i są młodsze niż 21 lat lub posiadają prawo jazdy kategorii D i mają mniej niż 23 lata mogą również ukończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną, lecz do ukończenia odpowiedniego wieku tj. 21 lat przy kat. C i C+E będą mogły kierować wyłącznie pojazdami do 7,5t DMC i zespołami pojazdów do 12t DMC. Dla kat. D i D+E obostrzenia wyglądają następująco: dopóki kierowca nie ukończy 23 lat, będzie mógł on kierować autobusem tylko do 17 miejsc i tylko na regularnych liniach (czyli niewycieczkowych), o długości trasy wynoszącej maksymalnie 50 km. Wobec tego jeżeli:
  • nie ukończyłeś 21 lat, masz prawo jazdy kat. C lub C+E, nie chcesz mieć ograniczeń i czekać do 21 roku życia ALBO;
  • masz mniej niż 23 lata, masz prawo jazdy kat. D lub D+E, nie chcesz mieć ograniczeń i czekać do 23 roku życia;
wybierz nasz kurs kwalifikacji wstępnej.

Dokładny PROGRAM SZKOLENIA znajdziesz tutaj ->
programKWP.pdf

Kwalifikację wstępną przyspieszoną zdobywa się na całą grupę kategorii: - C / C1 / C+E / C1+E lub D / D1 / D+E / D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy. Rozszerzenie posiadanych uprawnień nie oznacza więc konieczności „powtórzenia” kwalifikacji wstępnej! Warto o tym pamiętać, bo niestety ciągle znajdują się ośrodki, które wmawiają osobom rozszerzającym prawo jazdy o kategorię E, że po zdaniu egzaminu muszą na nowo zrobić kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Egzamin jest identyczny jak w przypadku "pełnej" kwalifikacji wstępnej.

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy. I tak co 5 lat.


Data uzyskania uprawnień znajduje się na drugiej stronie Twojego prawa jazdy w tabeli w kolumnie pod numerem 10. Nie jest to data zdania egzaminu! 

Do czego uprawniają kategorie praw jazdy? - informacja tutajZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY

KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ


15.03.2021r.

7.04.2021r.

Następne kursy planowane na koniec maj

Łódź, ul. Krzemieniecka 2

tel. 606 105 747


 

NAWIGACJA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 606 105 747
biuro@ockkt,pl
ul. Krzemieniecka 2
94-030 Łódź