Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca jest rodzajem uprawnienia skierowanym do osób, które już posiadają kwalifikację wstępną na kategorię C1, C, C1+E, C+E lub na kategorię D1, D, D1+E, D+E. Kwalifikacja ta dotyczy wszystkich kierowców, którzy mają prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E wydane później niż 10.09.2009 i mają powyżej 21 lat lub kat. D1, D, D1+E, D+E wydane poźniej niż 10.09.2008 i mają więcej niż 23 lata. Szkolenie trwa 35 godzin i jest zakończone egzaminem państwowym. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kończącego szkolenie. Po jego ukończeniu KWPU uprawnia kierowcę do wykonywania przewozów również na drugą kategorię, na którą kierowca do tej pory nie miał zrobionej kwalifikacji wstępnej. Oprócz samej kwalifikacji kierowca potrzebuje również prawa jazdy na drugą kategorię, na którą robiona jest kwalifikacja uzupełniająca.

Dokładny PROGRAM SZKOLENIA znajdziesz tutaj ->
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA UZUPEŁNIAJĄCA.pdf

NAWIGACJA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 606 205 747
biuro.tmroz@gmail.com
ul. Wierzbowa 18
90-245 Łódź