Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest uprawnieniem skierowanym do osób, które posiadają prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E i kat. D1, D, D1+E, D+E i są młodsze niż 21 lub 23 lata, odpowiednio dla kategorii. Osoby takie muszą posiadać uprawnienia przewozowe związane z jedną z powyższych kategorii by przystąpić do szkolenia. Kwalifikacja ta uprawnia kierowców posiadających pozwolenie do przewozu rzeczy do przewozu osób i odwrotnie, kierowcom posiadającym pozwolenie na przewóz osób pozwala na przewóz rzeczy. Szkolenie trwa 70 godzin, które zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia uprawniającego kierowcę do wykonywania drugiego rodzaju przewozów ważnego przez okres 5 lat od uzyskania zaświadczenia. Po upływie tego czasu kwalifikacja wymaga powtórzenia w formie szkolenia okresowego.
Dokładny PROGRAM SZKOLENIA znajdziesz tutaj ->

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA.pdf

NAWIGACJA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 606 205 747
biuro.mroz@gmail.com
ul. Wierzbowa 18
90-245 Łódź