Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca jest uprawnieniem skierowanym do osób, które posiadają prawo jazdy kat. C1, C, C1+E, C+E i kat. D1, D, D1+E, D+E i są młodsze niż 21 lub 23 lata, odpowiednio dla kategorii. Osoby takie muszą posiadać uprawnienia przewozowe związane z jedną z powyższych kategorii by przystąpić do szkolenia. Kwalifikacja ta uprawnia kierowców posiadających pozwolenie do przewozu rzeczy do przewozu osób i odwrotnie, kierowcom posiadającym pozwolenie na przewóz osób pozwala na przewóz rzeczy. Szkolenie trwa 70 godzin, które zakończone jest egzaminem. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia uprawniającego kierowcę do wykonywania drugiego rodzaju przewozów ważnego przez okres 5 lat od uzyskania zaświadczenia. Po upływie tego czasu kwalifikacja wymaga powtórzenia w formie szkolenia okresowego.
Dokładny PROGRAM SZKOLENIA znajdziesz tutaj ->

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA.pdf

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE KURSY

KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

10.10.2019r.

21.10.2019r.

31.10.2019r.

12.11.2019r.

22.11.2019r.


Łódź, Wierzbowa 18

tel. 606 205 747

do zobaczenia na sali wykładowej


NAWIGACJA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 606 205 747
biuro.mroz@gmail.com
ul. Wierzbowa 18
90-245 Łódź