CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Jeżeli myślisz o otworzeniu firmy transportowej lub już ją prowadzisz to właśnie to szkolenie jest skierowane dla Ciebie. Zapraszamy na nasz kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
 Certyfikat można też znaleźć pod nazwą skróconą CPC (ang. Certificate of Professional Competence - Certyfikat Kompetencji Zawodowej). Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem nie kierowcy, ale przewoźnika, czyli osoby zarządzającej przedsiębiorstwem transportowym. Osoby te mają zazwyczaj zasadniczy i decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Są one zdolne do podejmowania decyzji i czynności  związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Najczęściej są to:
 • osoby na stanowiskach decyzyjnych przedsiębiorstwa (przedsiębiorca - właściciel, jeśli jest osobą fizyczną, prezes, itp),
 • osoby wykonujące czynności związane z prowadzeniem firmy transportowej w zakresie wykonywania transportu drogowego, a szczególnie zawierają one umowy przewozu, kupna i sprzedaży środków trwałych przedsiębiorstwa np. środków transportu, czy też uprawniona do zawierania i rozwiązywania umów o pracę.

Zajęcia odbywają się na ul. Krzemienieckiej 2

W końcu podwórka pomiędzy dwoma budynkami

1 piętro

Sprawdź jak dojechać

https://maps.app.goo.gl/8S1EqkrNt3sYTokk9

Nowy Kurs CPC!

Zapraszamy na kurs CPC weekendowy

08.05.2021r o godzinie 9:00
pierwsze zajęcia.
Przyjdź i zdecyduj czy chcesz uczestniczyć.

Terminy spotkań kursu
08.05.21 (sobota) - godz. 9:00
09.05.21 (niedziela) - godz. 9:00
15.05.21 (sobota) - godz. 9:00
16.05.21 (niedziela) - godz. 9:00
22.05.21 (sobota) - godz. 9:00
23.05.21 (niedziela) - godz. 9:00
29.05.21 (sobota) - godz. 9:00
30.05.21 (niedziela) - godz. 9:00
05.06.21 (sobota) - godz. 9:00
06.06.21 (niedziela) - godz. 9:00

Egzamin planowany 12.06.2021r. w Łodzi
(termin zależny od decyzji ITS)

Pod poniższym adresem można zapoznać się z ustalanymi na bieżąco terminami egzaminów:
https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html

ZAPRASZAMY


ZAPRASZAMY na zajęcia organizacyjne
Do zobaczenia na sali wykładowej :)

Certyfikat Kompetencji Zawodowych - kto nie potrzebuje?

Certyfikatu Kompetencji Zawodowych nie muszą uzyskiwać przewoźnicy wykonujący transport wykonywanego pojazdami lub zespołami pojazdów:

 • przeznaczonymi do niezarobkowego przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy;
 • ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego;
 • pojazdy TAXI
Do przewozów tych nie stosuje się przepisów ustawy o transporcie drogowym, natomiast do przewozów drogowych zaliczanych do:
 • powszechnych usług pocztowych
 • przewozów odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, przez podmioty niebędące przedsiębiorcami

 stosuje się przepisy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Czemu wybrać akurat zajęcia u nas? To proste...

 • Zajęcia są prowadzone przez naszego specjalistę - Tomasza Mroza - doświadczonego wykładowcę, wieloletniego praktyka, prezesa prężnie działającej firmy transportowej i kierowcy zawodowego. Posiada on, tak samo jak już niedługo Ty po podjęciu u nas szkolenia, Certyfikat Kompetencji Zawodowych do przewozu rzeczy i osób, więc doskonale wie, do czego należy kursantów przygotować. U nas nie doświadczysz na zajęciach zimnej, okrojonej teorii - każde spotkanie to nie tylko omówienie zagadnień wymaganych na egzaminie, ale również przedstawienie sytuacji mających miejsce na co dzień przy prowadzeniu działalności transportowej
 • U nas masz możliwość pojawić się na pierwszych zajęciach jako wolny słuchacz - dzięki temu możesz się upewnić o jakości prowadzonych przez nas zajęć, zobaczyć, w jakiej formie odbywają się zajęcia i czy Ci ona odpowiada, zanim zdecydujesz się na jakąkolwiek wpłatę;
 • Terminy zajęć są ustalane na bieżąco, podczas trwania szkolenia. Dzięki temu wiemy, ile kursanci mogą i chcą w danym dniu czasu przeznaczyć na spotkania, dostosować dzień oraz godzinę spotkania. Dzięki temu podejściu każdy ma czas, by pracować, zadbać o własną firmę, rodzinę i jednocześnie uczestniczyć w szkoleniu;
 • otrzymasz w naszym ośrodku wszystkie niezbędne do przygotowania się do egzaminu materiały, oszczędzając swój czas na szukanie teorii po internecie, która może się okazać nieaktualna;
 • w naszym ośrodku nie musisz płacić za szkolenie z góry - za szkolenie możesz się również rozliczyć podczas jego trwania i jeśli chcesz, możesz również otrzymać fakturę za szkolenie.
Terminy egzaminów przeprowadzanych przez ITS można znaleźć tutaj.

NAWIGACJA
INFORMACJE
KONTAKT
tel. 606 105 747
biuro@ockkt,pl
ul. Krzemieniecka 2 
94-030 Łódź